PCB forsegling

Hvad er PCB?


Polyklorerede bifenyler eller PCB er en gruppe industrielt fremstillede stoffer, der er fedtopløselige, hvilket indebærer, at de ophobes i kroppens fedtvæv. PCB har derfor skadelige virkninger på levende organismer som planter, dyr og mennesker.

PCB blev anvendt i byggematerialer i perioden 1950-1977 på grund af sine egenskaber som isoleringsmateriale. I Danmark har PCB blandt andet været anvendt i fugeprodukter og termoruder.

Der findes PCB i mere end 75% af bygninger opført i perioden, men det kan også findes i bygninger, der er renoveret i denne periode. PCB blev dog forbudt i byggeriet i 1977 på grund af sine skadelige virkninger.

 

Sådan virker PCB

PCB kan brede sig til andre byggematerialer samt inventar, og kan forurene i bygningen i mange år efter. Varme og visse ventilationstyper kan yderligere forværre forureningen, der hverken kan ses eller lugtes. Det er derfor ikke nok at vurdere, om bygningerne indeholder byggematerialer, der har potentiale for PCB.

Forsegl PCB effektivt

De seneste år har der været en omfattende kortlægning af PCB-problematikken. Konklusionerne og de følgende krav om særdeles omkostningstunge saneringer førte til idéen om en gennemtestet og veldokumenteret forseglingsmetode, der effektivt kan lukke PCB inde.

Idéen er nu blevet til virkelighed med ProSeal, der i mere end 4 år er blevet grundigt testet i samarbejde med Teknologisk Institut – og stadig bliver det.

Med en tilbageholdelse på hele 99% ved forsegling af primærkilden og en reduktion af PCB i den testede luft til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3, får du en veldokumenteret og yderst effektiv forsegler.

 

Certifikat

Se vores certifikat her

Se vores Galleri vedr. PCB


Kvalitetsikring

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Cvr: 2181 1882 | Udviklet af: Søgemedier A/S | Cookie- og privatlivspolitik
Top